Loading...
Izvedeni projekti, ekspertize in svetovanja 2018-04-19T00:43:28+00:00
 • osnutek Zakona o gradbeni inšpekciji
 • osnutek Zakona o upravnem sporu
 • osnutek Zakona o upravnem sodišču
 • osnutek Zakona o visokem šolstvu
 • osnutek Zakona o gospodarskih javnih službah
 • pravni okvir reforme lokalne samouprave v Sloveniji
 • študija o novi pravni ureditvi gospodarskih javnih služb
 • pravni vidiki kemijske varnosti v Republiki Sloveniji
 • projektna naloga: vprašanje nove pravne ureditve ravnanja z odpadki
 • ustavna pobuda v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti
 • projekt Lex: Analiza zaščite in razvoja narodnih skupnosti v Italiji in Sloveniji
 • več kot 100 pravnih ekspertiz in pravnih mnenj ter svetovanje na področju:
 • splošnega in posebnih upravnih postopkov,
 • upravnega spora,
 • organizacije in delovanja pravnih oseb javnega prava,
 • organizacije in delovanja javnih zavodov in javnih podjetij,
 • podeljevanje koncesijskih pogodb, javno-zasebnega partnerstva, javnega naročanja, kolektivnega upravljanja avtorskih pravic, razmerij med gospodarskimi družbami in organi javnih oblasti, na področju društev in športnih organizacij.

INFORMACIJE

Veseli bomo vašega mnenja, predloga ali vprašanja o storitvah in informacijah

KONTAKT