Loading...
Življenjepis 2018-04-19T00:45:31+00:00

Prof.dr. Gorazd Trpin je eden vodilnih pravnih in upravnih strokovnjakov na področju upravnega prava, javne uprave in upravnih postopkov. Diplomiral je leta 1974 na Pravni fakulteti v Ljubljani, magistrski naziv je pridobil leta 1981 na Pravni fakulteti v Beogradu, doktorski študij pa je zaključil leta 1984 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Od leta 1985 do leta 1997 je bil direktor Inštituta za javno upravo, v obdobju pridruževanja Slovenije EU je bil v letu 1997 do 2000 državni sekretar za razvoj in organizacijo javne uprave, kjer je vodil projekt reforme javne uprave v Sloveniji, kot enega od ključnih projektov za vključitev Slovenije v Evropsko unijo. Leta 2001 je ustanovil Inštitut za upravno pravo, katerega direktor je bil do leta 2014, danes pa je njegov prokurist in strokovni vodja.

V okviru svojega pedagoškega dela je več kot 40 let predaval na Pravni fakulteti v Ljubljani, poleg tega pa je kot gostujoči profesor predaval na Fakulteti za evropske in državne študije, Fakulteti za družbene vede, Fakulteti za upravo in Ekonomski fakulteti. Kot gostujoči profesor je predaval tudi na Pravni fakulteti v Zagrebu. S temi fakultetami sodeluje še danes, predvsem pri njihovem doktorskem študiju.

Njegov znanstveni opus zajema več kot štiristo bibliografskih enot, ki vsebujejo številne knjige, znanstvene monografije ter znanstvene in strokovne članke. Poleg znanstvenih in teoretičnih izkušenj ima tudi zelo velike praktične izkušnje. V vsej svoji karieri je vodil ali sodeloval pri številnih projektih Evropske Unije, Vlade RS ter drugih institucij na področju javne uprave.

Njegovi najbolj pomembni evropski projekti so: Institutional and Regulatory Study for the Electricity SUB-sector in Slovenia, Public Administration Reform in Montenegro PARIM, System Review of Public Administration Institutions of Bosnia and Herzegovina, Public administration reform in Serbia-PARIS, DIAL-Technical Assistance for the Preparation & Implementation of Administrative Legislation in Serbia, Project on drafting of Administrative Procedure Act of Republic of Croatia, Capacity Building Human Resources Management Agency and Line Ministries PARIM – CB in Montenegro, PARCO Capacity Building of the Office of the Coordinator for Public Administration Reform in Bosnia and Herzegovina, Transposition of EU Legislation into the Legal System of Bosnia and Herzegovina, Support to more efficient, effective and modern operation and functioning of the Administrative Court in Skopje, Macedonia and Project Lex: Analysis of protection and development of the national communities in Italy and Slovenia.

V času svojega delovanja kot državni sekretar za razvoj in organizacijo državne uprave je bil vodja evropskega projekta Reforma javne uprave v Sloveniji, ki je vseboval več kot trideset različnih podprojektov, kamor sodi tudi projekt izdelave predloga Zakona o splošnem upravnem postopku. V okviru švicarsko-slovenskega sodelovanja pa je bil tudi vodja projekta M.A.S.T.E.R., ki je bil uvodni in podporni projekt k projektu Reforma javne uprave v Sloveniji.

V času svojega delovanja na Inštitutu za javno upravo in sedaj na Inštitutu za upravno pravo, je bil prav tako vodja zelo pomembnih domačih projektov, med katerimi bi izpostavili predvsem projekte, katerih rezultat so bili predlogi Zakona o upravnem sporu, Zakona o visokem šolstvu, Zakona o gradbeni inšpekciji, Zakona o računskem sodišču, Zakona o varuhu človekovih pravic in Zakona o gospodarskih javnih službah.

Prof. dr. Gorazd Trpin je tudi avtor številnih pravnih mnenj in pravnih ekspertiz, ki jih je izdelal za potrebe različnih institucij s področja javnega prava, kakor tudi za organizacije s področja gospodarstva. Njim na objektiven in nepristranski način podaja mnenja o posameznih pomembnih pravnih vprašanjih ter podaja predloge za njihovo rešitev. V ta krog njegovih aktivnosti sodi tudi pravno svetovanje pri oblikovanju različnih strategij in organizacijskih rešitev subjektov javnega kakor tudi zasebnega prava. Za to dejavnost je zbral okrog sebe skupino mladih pravnih in ekonomskih strokovnjakov, ki jih uspešno usmerja pri njihovem delu.

INFORMACIJE

Veseli bomo vašega mnenja, predloga ali vprašanja o storitvah in informacijah

KONTAKT