Loading...
Normativna dejavnost 2018-04-19T00:43:46+00:00

Normativna dejavnost

Storitve Inštituta:

  • pripravljamo osnutke zakonov in drugih državnih predpisov
  • pripravljamo spremembe in dopolnitve zakonov in drugih državnih predpisov v skladu s Poslovnikom Vlade RS in Poslovnikom Državnega zbora – ta storitev je namenjena predvsem osebam, ki dajejo pobude za spremembo posameznih zakonov in drugih predpisov
  • pripravljamo osnutke občinskih odlokov in drugih občinskih aktov
  • pripravljamo osnutke pravnih aktov pravnih oseb javnega prava (javnih agencij, javnih zavodov in drugih pravnih oseb javnega prava) ter javnih podjetij
  • pripravljamo osnutke pravnih aktov fundacij in društev

Vsi akti so pripravljeni v obliki, primerni za sprejem na pristojnem organu.

INFORMACIJE

Veseli bomo vašega mnenja, predloga ali vprašanja o storitvah in informacijah

KONTAKT